เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562 ณ. ห้องประชุมลำน้ำชี (ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาชลประทาน) สำนักงานชลประทานที่ 6 นายพิพัฒน์ คงสินทวีสุข ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วย นายศักดิ์ศิริ อยู่สุข ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 6 คณะผู้หารส่วนราชการและผู้แทนด้านบริหารจัดการน้ำ เข้าร่วมประชุม เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ ฤดูแล้ง ปี พ.ศ.2562/63 มีผู้บริหาร อฟอ.เข้าร่วประชุม คือ นายจีรศักดิ์ จรัสศรี วศ.10 ทกท.กดคอ-ฟ. และนางอัมรา มีถม วศ.10 งานบริหารจัดการน้ำ กดคอ-ฟ. โดยมีนายการประชุมนี้มีหน่วงานที่เกี่ยวข้องด้านการจัดการน้ำจังหวัดขอนแก่น และจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยผู้แทนส่วนราชการ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน อาทิ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาขอนแก่น และการประปาส่วนภูมิภาค เขต 6 จังหวัดขอนแก่น สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 สำนักงานเกษตร สำนักงานประมง อุตสาหกรรมจังหวัด ประธานกลุ่มบริหารการใช้น้ำ โครงการฯ หนองหวาย และประธานกลุ่มบริหารการใช้น้ำ เขื่อนวังยาง , เขื่อนมหาสารคาม และโครงการฯชี- กลาง และหน่วยงาน ผู้แทนภาคเอกชนด้านการผลิตและอุตสาหกรรม เข้าร่วมประชุม สำหรับวาระการประชุมเน้นเรื่อง สถานการณ์น้ำลั่มน้ำชี , สถานการณ์น้ำเขื่อนอุบลรัตน์ , แผนความต้องการใช้น้ำจากเขื่อนอุบลรัตน์ ปลายฤดูฝน ปี พ.ศ.2562 และฤดูแล้ง ปี พ.ศ.2562/63 และแนวทางมาตรการบริหารจัดการน้ำ (โครงการฯกรองหวาย) , โครงการฯ ชี-กลาง (เขื่อนมหาสารคาม อ.โกสุมพิสัย และเขื่อนวังยาง อ.เมือง จ.มหาสารคาม)

243 total views, 1 views today