เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562/พัฒนาชุมชนอำเภอภูเวียง ดำเนินโครงการคู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น
นางธัญสินี แก้วศิริ พัฒนาการอำเภอภูเวียง พร้อมทีมงานพัฒนาชุมชนอำเภอภูเวียง ดำเนินโครงการคู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จนคนภูเวียง โดยจัดประชุมข้าราชการคู่เสี่ยว เพื่อสร้างความเข้าใจและมอบหมายภารกิจในการลงพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนงานให้มีประสิทธิภาพโดยในวันนี้ นายประจักร์ ไชยกิจ นายอำเภอภูเวียง เป็นประธานการประชุม พร้อมทั้งให้แนวทางการดำเนินงานคู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น ให้มีประสิทธิภาพ และครัวเรือนยากจนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุม จำนวน 36 คน  ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอภูเวียง จ.ขอนแก่น

ภาพ-ข่าว/วริศรา ล่ามแขก

 

213 total views, 1 views today