เมื่อวันที่ 8 ต.ค.2562/ นายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ น.ส.อัญชนิดา กมลเพ็ชร หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนักวิชาการ ลงพื้นที่ร่วมกับนายกกิ่งกาชาด อ.บ้านไผ่ และพัฒนาการอำเภอบ้านไผ่ ทีมงาน พช.บ้านไผ่ ผู้นำอช. ผู้นำชุมชน ในการเยี่ยมเยือน ถามไถ่ ให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพ ให้แก่ครัวเรือนยากจนเป้าหมาย ในพื้นที่ อำเภอบ้านไผ่ จำนวน 6 คนครัวเรือน

ภาพ-ข่าว/ปุญญาดา

160 total views, 1 views today