เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562 /นายกกิ่งกาชาดและคณะ อ.บ้านไผ่/ ข้าราชการคู่เสี่ยว ได้ดำเนินตามโครงการผู้เสี่ยวเกี่ยวก้อยแก้จนคนขอนแก่น ลงพื้นที่ไปเยี่ยมช่วยเหลือ และ สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของครัวเรือนยากจน โดยได้มอบถุงยังชีพ ให้คำแนะนำ การดูแลสุขภาพ และพัฒนาอาชีพ ในพื้นที่ตำบลหนองน้ำใสและตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน

175 total views, 1 views today