เมื่อวันที่ 7 ต.ค.2562 เวลา 09.30-12.00 น. จ.ขอนแก่น ประชุมติดตามหนี้ค้างชำระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 3/2562 โดยนายปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุม  มีนายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย พัฒนาการอำเภอ นักวิชาการ และคณะทำงานติดตามหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมประชุม และชี้แจง รายละเอียดการติดตามหนี้ค้างชำระ  สำหรับการประชุมครั้งนี้เพื่อ ติดตามหนี้ค้างชำระ รับทราบปัญหา อุปสรรคในการชำระหนี้ของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อร่วมหาแนวทางแก้ไข ช่วยเหลือ สนับสนุน ให้กลุ่มที่ยืมเงินจากกองทุนฯสามารถชำระหนี้ได้  ณ ห้องประชุมเสียงแคน ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

ภาพ-ข่าว/ปุญญาดา

182 total views, 1 views today