เมื่อวันที่ 26 ก.ย.2562 นายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุม โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ สอ.พช. ปี 2562 ในการประชุมมีกิจกรรมดังนี้ พิธีมอบรางวัล นักประชาสัมพันธ์ดีเด่น รางวัลเว็บไซต์สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดีเด่น  รายงานผลการดำเนินงานของสหกรณ์ กิจกรรมสรรหาผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ เลือกตั้งผู้แทนสมาชิกกองทุน กส.พช.ขก. และการจับรางวัลสมาชิก สอ.พช.ที่เข้าร่วมโครงการ และเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก ปี 2563-2564 ณ โรงแรมโฆษะ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

ปุญญาดา -ภาพข่าว

231 total views, 1 views today