เมื่อวันที่ 26 ก.ย.2562 /จังหวัดขอนแก่น ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 9/2562 โดยนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุม และมอบเกียรติบัตร ในส่วน พช.ขอนแก่น ดังนี้ -กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่ผ่านการคัดเลือก ตามโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด ประจำปี 2562
-มอบใบประกาศ มาตรฐานการพัฒนาชุมชน(มชช.) ดีเด่น ประจำปี 2562 มอบโล่รางวัลผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ.ดีเด่นสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอที่มีการบริหารจัดเก็บข้อมูลดีเด่น และหมู่บ้าน ตำบลที่มีการนำข้อมูล จปฐ.ไปใช้ประโยชน์ ระดับจังหวัด ประจำปี 2562

โดยนายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น กล่าวรายงานและนำวาระเข้าที่ประชุม ดังนี้การขับเคลื่อนการดำเนินงาน “ขอนแก่นเมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้ามัดหมี่ ” ,โครงการคู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จน คนขอนแก่น ,กอช.,ยอดจำหน่าย OTOP และการจองเสื้องานเทศกาลไหมนานาชาติ จ.ขอนแก่น

ปุญญาดา-ภาพข่าว

138 total views, 1 views today