16 สิงหาคม 2562:AIS Academyพร้อมด้วยวิทยากรชั้นนำระดับนานาชาติและของไทย เดินหน้าขับเคลื่อน “ภารกิจคิดเผื่อ” จากเหนือสู่แดนอีสานต่อเนื่องในงาน AIS ACADEMY for THAIs: to the Region องค์ความรู้ สู่ภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น โดยพี่น้องชาวขอนแก่นและพื้นที่โดยรอบ ตบเท้าเข้าร่วมงานกันอย่างล้นหลาม พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และเปิดรับองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่จะช่วยผลักดันให้การขับเคลื่อนพัฒนาเมืองสู่ Smart City ได้อย่างมั่นคงและเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น รวมทั้ง ร่วมต่อยอดทางความคิดจากประสบการณ์ตรงขององค์กรภาคธุรกิจชั้นนำของไทยที่มาร่วมแชร์บทเรียน การใช้งาน “Data” สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญและประโยชน์อันมหาศาล สู่การพลิกฟื้น แก้เกม ตลอดจนสร้างโอกาสในการขยายธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ณ โรงแรม อวานี ขอนแก่น

 

    

 

 นางสาวกานติมา เลอเลิศยุติธรรม หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล เอไอเอสกล่าวถึง จุดมุ่งหมายในภารกิจคิดเผื่อครั้งนี้ว่า “สิ่งหนึ่งที่ AIS Academy ให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆ ในการขยายองค์ความรู้มายังส่วนภูมิภาค โดยเฉพาะทางภาคอีสานที่จังหวัดขอนแก่นในครั้งนี้ คือการหยิบยกประเด็นที่สอดคล้องกับความสนใจและวิถีชีวิตของคนในพื้นที่เป็นสำคัญ เพื่อให้องค์ความรู้ที่จะนำมาให้แก่คนไทยนั้น จะเป็นประโยชน์ในการประยุกต์ใช้ให้มากที่สุด เรื่องSmart City เป็นหนึ่งในไฮไลท์ที่ชาวขอนแก่นกำลังสนใจและเข้ามามีส่วนร่วมในการวางรากฐานพัฒนาเมืองที่พวกเขาต้องการทำให้ภารกิจ AIS ACADEMY for THAIs นี้ เราจึงลากเส้นจากจุดความสนใจนี้ เชื่อมโยงไปยังองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเมืองชั้นนำระดับนานาชาติ รวมถึง ยังไม่ละทิ้งความสำคัญต่อการเสริมสร้างอาวุธทางเทคโนโลยีที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนธุรกิจให้ทันต่อกระแส Digital Disruption อีกด้วย”

สำหรับงาน AIS ACADEMY for THAIs: to the Region องค์ความรู้ สู่ภูมิภาค ภารกิจคิดเผื่อเพื่อคนไทยจังหวัดขอนแก่นมุ่งหวังที่จะช่วยยกระดับองค์ความรู้และพัฒนาทักษะที่สำคัญต่อการประกอบธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ โดยนำเอาหลากหลายประสบการณ์ตรงของผู้เชี่ยวชาญ และนักธุรกิจชั้นนำของไทย มาร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในแง่มุมต่างๆ ในการค้นหาคำตอบของการสร้าง Business Transformation ให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล
โดยโฟกัสไปถึงการนำเอาขีดความสามารถของเทคโนโลยีอันหลากหลาย มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการวางแผนและออกแบบระบบคมนาคมขนส่ง รวมทั้ง การนำเอา “ข้อมูล” มาเป็นเครื่องมือสำคัญในการ

พัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน นำโดย Mr. Chris Barker, Founder for CBC – Global Transportation and Technology Consulting Firm/ คุณกิตติพงษ์ อัศวพิชยนต์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจคลาวด์และซอฟท์แวร์โซลูชั่น บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด / คุณอนันต์ แก้วร่วมวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) / คุณนวลพรรณ ชัยนาม ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด วัตสัน ประเทศไทย / คุณสุรเดช  ทวีแสงสกุลไทย กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) และผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท ขอนแก่นพัฒนาเมือง(เคเคทีที) จำกัดและ ดร.กวิณพงศ์ ฉัตรานนท์ หัวหน้าแผนกงานบริหารข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล Big Data เอไอเอสซึ่งผู้สนใจสามารถลงทะเบียนร่วมงานได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

“จังหวัดขอนแก่นเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ต้นแบบที่เรามองเห็นศักยภาพ ทั้งด้านคน, เทคโนโลยี และการร่วมคิดร่วมสร้างพัฒนาเมืองอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น การจัดงาน ACADEMY for THAIs: to the Region ในครั้งนี้ เชื่อว่าจะเป็นอีกหนึ่งเวทีที่พร้อมส่งมอบประสบการณ์ ไอเดียใหม่ๆ จากผู้เชี่ยวชาญชั้นนำระดับประเทศ ที่จะมีส่วนช่วยเติมเต็มและเป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนเป้าหมายพัฒนาเมืองสู่สมาร์ทซิตี้ในอนาคตได้ไม่มากก็น้อย” นางสาวกานติมา กล่าวทิ้งท้าย

183 total views, 1 views today