เปิดงานแล้วเมื่อวันที่ 9 ส.ค. 2562 ที่ตาลดต้นตาล กรีน มาเก็ต ในงานมีนายศุภกร มูลสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เดินทางมาเป็นประธานเปิดงาน “มหกรรมโคขุนหนองสูง มุกดาหาร 2562” งานจะมีขึ้นตั้งแต่วันที่วันที่ 9-11 สิงหาคม 2562 นี้ ณ ตลาดต้นตาล กรีน มาเก็ต เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้มีการขยายตลาดโคเนื้อโคขุนหนองสูง จังหวัดมุกดาหารและส่งเสริมการตลาดภายในประเทศ ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับมาตรฐานคุณภาพโคเนื้อเพื่อสร้างรายได้อย่างยั่งยืน ภายในงานการแสดงพื้นเมือง และนิทรรศการ Farm KhoKhun @ Mukdahan จัดนิทรรศการให้ความรู้ในเรื่องของการขุนโค การประกอบอาหารจากเนื้ อโคขุนหนองสูง พร้อมเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เนื้อโคขุนในราคาพิเศษอีกด้วย

233 total views, 1 views today