สำนักงานส่งเสริมการประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) หรือ ทีเส็บ ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ นักธุรกิจ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในภาคใต้ ร่วมงานแถลงข่าวโดยมี ดร. สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดงานและร่วมฟังเสวนาหัวข้อ “วัตถุประสงค์ของโครงการและประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากโครงการ Thai MICE Connect สำหรับผู้ประกอบการทั้งรายใหญ่ รายย่อย และ กลุ่มลูกค้าไมซ์ในทุกระดับ” เพื่อก้าวไปสู่การเป็นผู้ประกอบการในอีมาร์เก็ตเพลสธุรกิจไมซ์ที่ดีเยี่ยมและเอื้อประโยชน์ให้กับทั้งผู้ซื้อและผู้ขายอย่างแท้จริง ในวันอังคารที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ -๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชาสโมสร ๑ โรงแรม อวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โดยมี นางศุภวรรณ ตีระรัตน์ รองผู้อำนวยการ สายงานพัฒนาและนวัตกรรม สสปน., นายกมลพงศ์ สงวนตระกูล ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่นนายเทพวรรณ์ เตียมไธสง รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น และนายนิธิ คงทน ผู้บริหารศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น (KICE) ร่วมเสวนา

208 total views, 1 views today