นายชัยณรงค์ เสียมไธสง ผู้จัดการฝ่ายติดตั้งเครือข่าย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือเอไอเอสมอบทุนการศึกษา ให้แก่ 2 โรงเรียนในเขตอำเภอชุมพวง และครบุรี จังหวัดนครราชสีมา โดยมี พันเอกวีระศักดิ์ สาระชาติ หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายแผน และการข่าว กองรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครราชสีมา เป็นผู้รับมอบ และนายพีระวัฒน์ ธีระวัฒนา ปลัดอาวุโสอำเภอชุมพวง มอบประกาศขอบคุณ ที่เอไอเอสให้ช่วยพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในพื้นที่ทุรกันดาร ขาดแคลนอุปกรณ์การศึกษา พร้อมนำทีมจิตอาสาเอไอเอสร่วมกิจกรรมสร้างรอยยิ้ม ให้กับน้องๆ นักเรียนในพื้นที่ห่างไกลอีกด้วย

เอไอเอสให้การสนับสนุนโครงการพัฒนาสัมพันธ์เครือข่ายมวลชเพื่อความมั่นคง ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครราชสีมา (กอ.รมน.) มาต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน

94 total views, 1 views today