นศ. คณะศิลปกรรมศาสตร์ โดยการนำของ ผศ.ดวงจันทร์ นาชัยสินธุ์ อาจารย์ และสำนักบริการวิชาการ จัดกิจกรรม “วาดภาพให้น้อง” ระหว่างวันที่ 14-16 มิถุนายน 2562 ณ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองศิลา จ.ขอนแก่น

ผศ.ดร.ดวงจันทร์ นาชัยสินธุ์ ร่วมกับ ผศ.รณภพ เตชะวงศ์ อาจารย์ประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำนักศึกษา ร่วมจัดกิจกรรม” วาดภาพให้น้อง” ระหว่างวันที่ 14 -16 มิ.ย. 2562 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองศิลา จ.ขอนแก่น เพื่อปรับภูมิทัศน์ภายในและภายนอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองศิลา ให้มีความสวยงามน่าอยู่ และเพื่อสร้างเสริมพัฒนาการการเรียนรู้ของเด็กนักเรียน ทั้งนี้คุณครู อนุชา บุญใบ นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5-6 โรงเรียนบ้านหนองหิน จำนวน 16 คน มาร่วมวาดภาพระบายสีให้น้องด้วย

            กิจกรรม เริ่มด้วยการประชุมวางแผน เพื่อเลือกลายกราฟฟิกที่จะใช้วาดเฉพาะพื้นที่แต่ละส่วน โดยเน้นรูปภาพสีสันสดใสเหมาะกับวัยเด็กเตรียมอนุบาล หลังจากนั้นอาจารย์ นักศึกษา และนักเรียน แบ่งพื้นที่กันวาดภาพทั้งห้องเรียนและห้องประชุม ซึ่งทุกคนก็ร่วมกันทำกิจกรรมด้วยสนุกสนานและมีความสุข

227 total views, 1 views today