คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น เตรียมจัดงาน “วันศรีนครินทร์” รำลึกถึงสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระราชชนนีในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมเชิญประชาชนร่วมบริจาคสมทบกองทุนวันศรีนครินทร์ มุ่งช่วยเหลือผู้ป่วยรายได้น้อยที่มีค่าใช้จ่ายเกินสิทธิ์ที่เบิกได้ที่ได้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ จ.ขอนแก่น พร้อมเพิ่มช่องทางการบริจาคผ่านมือถือเพื่อความสะดวกแก่ผู้มีจิตศรัทธา พร้อมถ่ายทอดสดรายการเทิดพระเกียรติสมเด็จย่า เสาร์ที่ 20 กรกฎาคมนี้ผ่านช่อง NBT

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน ณ ห้องประชุม 89 พรรษาสมเด็จย่า ชั้น 4 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มข. เป็นประธาน
การแถลงข่าวการจัดกิจกรรมวันศรีนครินทร์ ประจำปี 2562  ชีวิตยังมีหวัง ด้วยพลังแห่งการให้ Hope and Help  โดยมี นายอภิสิทธิ์  รุจิเกียรติกำจร ประธานกรรมการฝ่ายจัดหาทุน  นายวิทูร  สุริยวนากุล  ที่ปรึกษาฝ่ายจัดหาทุนฯ และนายจิรวุฒิ  คุวานันท์   ประธานกรรมการฝ่ายจัดหาทุนองค์กรเอกชน ร่วมชี้แจงรายละเอียด ตอบข้อซักถามต่อสื่อมวลชน โดยมีเจ้าของผู้ประกอบการร้านค้า ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ  ร่วมแถลงข่าวเตรียมงาน “วันศรีนครินทร์ ประจำปี 2562”

นายอภิสิทธิ์  รุจิเกียรติกำจร ประธานฝ่ายจัดหาทุน สมทบ กองทุนวันศรีนครินทร์ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กล่าวว่าตลอดปีที่ผ่านมา มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องในเรื่องการบริจาคเชิญชวนให้ทุกคนมีส่วนร่วมบริจาคเพื่อกองทุนฯ  ซึ่งถือเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่จริงๆ ที่เราได้มีโอกาสช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ให้เขาคลายทุกข์ โดยเฉพาะผู้ป่วยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้ได้คลายกังวล  ทั้งกายและใจ   อีกทั้งผู้บริจาครายใหม่ก็มีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ  และหวังว่าการจัดงานครั้งนี้คงจะเป็นอีกปีที่เราจะได้รับความสำเร็จของการจัดงาน

นายจิระวุฒิ คุวานันท์ ประธานกรรมการผู้จัดการ บริษัท โค้วยู่ฮะมอเตอร์ จำกัดรองประธานฝ่ายจัดหาทุน ภาคองค์กรเอกชน กล่าว่าสำหรับผมและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ก็ได้ช่วยเชิญชวนในกลุ่มนักธุรกิจ หอการค้าจังหวัดต่างๆ ผู้ประกอบการ องค์กรจีน องค์กรเอกชน ในจังหวัดขอนแก่น และเครือข่ายรอบเขตภูมิภาค ร่วมกันบริจาค  สมทบ “กองทุนวันศรีนครินทร์ฯ “ในครั้งนี้

นายวิทูร สุริยวนากุล ที่ปรึกษาฝ่ายจัดหาทุนสมทบกองทุนวันศรีนครินทร์ กล่าวว่า ในปี 2562 นี้ได้เข้ามาเป็นที่ปรึกษาฝ่ายจัดหาทุน และเข้ามาดูระบบการรับบริจาคผ่านช่องทางเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับคนบริจาค และเป็นการให้คนเข้าถึงการบริจาคได้มากขึ้น อาทิ แอปพลิเคชั่น SMS พร้อมได้ประสานงานทางระบบเครือข่ายโทรศัพท์ต่างๆ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการเพิ่มช่องทางในการบริจาคครั้งนี้   ซึ่งบริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด ( มหาชน ) ( บจม.กสท โทรคมนาคม ) ในฐานะผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายใต้ชื่อแบรนด์ “My” ได้ดำเนินการเปิดให้ผู้ใช้บริการทั้งแบบรายเดือน และแบบเติมเงิน ได้ให้ความอนุเคราะห์การรับบริจาคเงินด้วยระบบ USSD ผ่านโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยผู้บริจาคสามารถบริจาคสมทบ กองทุนวันศรีนครินทร์ ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ โดยกดหมายเลข USSD *948*3688*100# กด1ครั้ง เป็นการบริจาค 100 บาท โดยเริ่มใช้ในเดือนกรกฎาคม 2562

 

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ และรักษาการอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวสรุปถึงการจัดงานว่า “ กิจกรรมต่างๆ ของวันศรีนครินทร์ แบ่งได้เป็น 3 ประเภท คือ 1) กิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศล โดย การทำพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จย่า และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลทักษิณานุประทาน ณ โรงพยาบาลศรีนครินทร์   2) กิจกรรมเทิดพระเกียรติ ได้แก่ นิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จย่า บริการตรวจสุขภาพพิเศษ   และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.   3) และกิจกรรมจัดหาทุนเพื่อสมทบ “กองทุนวันศรีนครินทร์    โดย การจัดรายการพิเศษเทิดพระเกียรติ ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 จังหวัดขอนแก่น ถ่ายทอดสดผ่านดาวเทียมทั่วประเทศ วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562  เวลา 22.00—24.00 น. ในหัวข้อ “Hope and Help: ชีวิตยังมีหวังด้วยพลังแห่งการให้  และการแข่งขันเดิน-วิ่งมินิมาราธอนการกุศลเนื่องในวันศรีนครินทร์ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารีซึ่งจะจัดขึ้นในเดือน พฤศจิกายน

สำหรับผู้ที่ประสงค์จะบริจาค นอกจากจะได้รับกุศลอันยิ่งใหญ่  ยังสามารถนำใบเสร็จรับเงินไปลดหย่อนภาษีได้ สองเท่า ด้วย และผู้ที่บริจาคตั้งแต่ 100,000 บาท ขึ้นไปจะได้รับสิทธิประโยชน์ตามระเบียบของกองทุน พร้อมผู้จัดงานจะได้เรียนเชิญท่าน เข้าร่วมพิธีมอบเงินบริจาคสดในรายการพิเศษทางโทรทัศน์สำหรับ ผู้บริจาคที่มียอดบริจาค 2 ล้านบาท ขึ้นไป ที่มีความประสงค์จะทำป้ายชื่อติดหน้าห้องพิเศษ ทางโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ จะได้ดำเนินการจัดทำป้ายพิเศษเดี่ยวให้ตามระเบียบของกองทุนต่อไป”

ร่วมส่งต่อความหวังและสร้างพลังใจกับเพื่อนมนุษย์ได้ที่ บัญชีธนาคารกองทุนวันศรีนครินทร์ ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนประชาสโมสร เลขที่ 411-0-95111-0 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาม.ขอนแก่น เลขที่ 551-2-93970-3ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขา ม.ขอนแก่น              เลขที่ 438-1-12345-6 ธนาคารกสิกรไทย สาขา ม.ขอนแก่น    เลขที่ 549-2-07788-9  หรือสอบถามเพิ่มเติมได้โทรศัพท์ (043) 363 688 และ  (043)  363 130  ทุกวัน เวลาราชการ  ทั้งนี้ ท่านที่บริจาคผ่านบัญชีธนาคารและประสงค์จะรับใบเสร็จเพื่อไปลดหย่อนภาษีให้ส่ง หลักฐานการโอนเงิน (Pay in slip) พร้อมแนบชื่อ-สกุล ที่ใช้ในการออกใบเสร็จ เบอร์ติดต่อกลับ และที่อยู่ในการจัดส่งใบเสร็จ ช่องทาง ดังนี้
1. e -mail : SWF@KKU.AC.TH 2. FAX .043-363345

ข่าว-กมลพร วรรณะประเก นักประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์

640 total views, 2 views today