เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2562 เวลา 11.00 น.ที่ผ่านมา ณ  ณ ขอนแก่นฮอล์ ชั้น 5 เซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น  ได้มีพิธีเปิดงานวันผู้บริจาคโลหิตโลก ประจำปี พ.ศ.2562  โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดงาน มีนางสุจินดา สระคูพันธ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่นเป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน พร้อมแขกผู้มีเกียรติและสือมวลชนร่วมในนพิธีเปิดงานเป็นจำนวนมาก   สำหรับงานวันผู้บริจาคโลหิตโลก ประจำปี พ.ศ.2562 ภายใต้แนวคิดหลัก “safe blood for all :ให้โลหิตปลอดภัย ทั้งผู้ให้และผู้รับ” จัดโดย เหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น,ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 6 จังหวัดขอนแก่น, คลังเลือดกลางโรงพยาบาลขอนแก่น, ศูนย์คลังเลือดกลางคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และชมรมผู้บริจาคโลหิตขอนแก่น 61 ได้รับความร่วมมือจากชาวขอนแก่น พร้อมทั้งมีห้างร้านร่วมในการออกโรงทานเช่น ได้รับการสนับสนุนการแสดงดนตรีจาก มทบ.23 ร่วมกับวงจิตอาสา ชมรมโลหิตขอนแก่น 61 / ภาพถ่ายประทับใจ / ผู้มาบริจาคโลหิตรับของที่ระลึกมากมาย มีผู้ออกโรงทาน ได้แก่ ไทยพิพัฒน์ฮาร์ทแวร์ / หอการค้าขอนแก่น / บจก.บีพี บริจาคไขไก่ และพรรณิพา เรทซิเด็นท์  และสุดท้ายภายในงานได้รับการบริจาคโลหิตและอวัยวะ รวมทั้งสิ้น 310 ยูนิต บริจาคดวงตา 94 ราย และบริจาคอวัยวะ 92 ราย ถือว่าได้รับการบริจาคโลหิตมากพอสมควร

332 total views, 1 views today