เสนาธิการทหารบกเข้าตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ฯกรมทหารราบที่ 8 ค่ายสีหราชเดโชชัย จ.ขอนแก่น
เพื่อตรวจการฝึกและดูแลความเป็นอยู่ของทหารใหม่รวมถึงตรวจคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ พบปะสร้างขวัญและกำลังใจในการฝึกให้แก่ทหารใหม่ผลัด 1 ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 เวลา 12:00 น.พันเอกณรงค์ สวนแก้ว ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 8, พันโท สัญญา โยธานันท์ ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 8,พันโททรงศักดิ์ สิมพรักษ์ ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 8 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 3 และคณะนายทหาร ร่วมให้การต้อนรับ พลเอกธีระวัฒน์ บุณยะวัฒน์ เสนาธิการทหารบก ในโอกาสที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่กรมทหารราบที่ 8 จำนวน 91 นาย
หน่วยฝึกทหารใหม่กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 8 จำนวน 188 นายและหน่วยฝึกทหารใหม่กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 8 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 3 จำนวน 76 นาย
เพื่อตรวจการฝึกทหารใหม่และการดูแลทหารใหม่รวมถึงดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของทหารใหม่ ในโอกาศนี้พลเอกธีระวัฒน์ บุณยะวัฒน์ เสนาธิการทหารบกได้พบปะทหารใหม่
สร้างขวัญและกำลังใจใให้แก่ทหารใหม่ พร้อมทั้งตรวจคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่และการตรวจโรงประกอบเลี้ยงการรับประทานอาหารของทหารใหม่ ตรวจโรงนอนทหาร
และให้คำแนะนำการฝึกทหารใหม่ แก่ผู้ฝึกและผู้ช่วยฝึก บรรยากาศภายในการตรวจเยี่ยมเป็นไปอย่างเรียบร้อย

283 total views, 1 views today