เมื่อเร็วๆนี้ มวลชนไทยนิวส์ทีวีออนไลน์ ได้เดินทางเช้าเยี่ยมชมโรงงานโรงงานน้ำตาลมิตรภูหลวง จังหวัดเลย รับฟังการบรรยายจากนายไพฑูรย์ ประภาถะโรผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการกลุ่มธุระกิจอ้อย มิตรภูหลวงในเรื่องขบวนการบริหารสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะเรื่องมลพิษทางอากาศ การจัดการน้ำเสียและเยี่ยมชมการส่งเสริมชาวบ้านปลูกพืชไร่สวนผสมส่งเสริมปลูกพืชหมุนเวียนตามหลักการเศษรฐกิจพอเพียง ทำให้ชาวบ้านที่มีหมู่บ้านรอบๆโรงงานได้มีงานทำและมีรายได้จากการทำเกษตรปลูกผัก ซึ่งที่ได้รับการส่งเสริมจากโรงงานน้ำตาลมิตรภูหลวง จังหวัดเลยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นไปชมต่อได้ในคลิปสกู๊ปพิเศษกันได้เลย

โรงงานน้ำตาลในกลุ่มมิตรผล ถือเป็นโรงงานน้ำตาลแห่งแรกในประเทศไทย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการคุณภาพตามระบบ ISO 9001:2008 และยังได้รับการรับรองมาตรฐานสากลอื่น ๆ ได้แก่

  1. ISO 14001:2004 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
  2. ISO 22000:2005 ระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของอาหาร
  3. GMP & HACCP ระบบการจัดการสุขลักษณะที่ดีในสถานประกอบการ
  4. OHSAS 18001:2007 ระบบการจัดการชีวอนามัยและความปลอดภัย
  5. ISO/IEC 17025:2005 การรับรองมาตรฐานในห้องปฏิบัติการ
  6. มรท. 8001:2546 ระบบมาตรฐานแรงงานไทย
  7. Halal การรับรองจากคณะกรรมการฝ่ายกิจการฮาลาล ของคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
  8. Kosher การรับรองมาตรฐานตามหลักศาสนายูดาย

158 total views, 4 views today