ขอเชิญชมงานแสดงนิทรรศการภาพถ่าย “50 ปี กฟผ. เพื่อชีวิตที่ดีกว่า” ภาพต่างๆ ที่ได้นำมาแสดงในนิทรรศการนี้ มาจากโครงการจัดการประกวดภาพถ่าย ในวาระครบรอบ 50 ปี กฟผ. หัวข้อการประกวด ” 50 ปี กฟผ. มุ่งมั่นผลิตไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนไทย ” และ ” ชุมชนกลมเกลียว ท่องเที่ยวโรงไฟฟ้า ” ซึ่ง กฟผ.ได้นำภาพทุกภาพนี้มาจากการประกวดทั้ง 2 หัวข้อนี้ รวมกว่า 60 ภาพ และได้นำมาจัดแสดงในรูปแบบนิทรรศการเคลื่อนที่ และขณะนี้ กฟผ. เขื่อนอุบลรัตน์ ได้นำมาจัดแสดงที่เขื่อนอุบลรัตน์ จึงขอเรียนเชิญพี่น้องประชาชน ผู้สนใจ สามารถเยียมชม นำพาครอบครัว มาชมภาพเก็บภาพ ประทับใจ สวยๆ กันได้ พร้อมบันทึกเก็บภาพที่สำคัญไว้เป็นที่ระลึก หรือเพื่อเป็นข้อมูลการศึกษาด้านพลังงานไฟฟ้าของประเทศไทยได้ จัดแสดงระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม ถึง วันที่ 8 มิถุนายน 2562 ณ บริเวณทางขึ้นสันเขื่อนเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

246 total views, 1 views today