เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 นายพิพัทต์ คงสินทวีสุข ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2561 Thailand Quality Award 2018 ณ หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โดยมีนายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธาน ในพิธีมอบรางวัล ซึ่งงานนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณให้กับองค์กรที่มีความสามารถในการแข่งขันระดับโลก ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสูงสุด เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ โดยมีองค์กรที่ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ และองค์กรที่มีความโดดเด่น ด้านการปฏิบัติการ และด้านลูกค้า รวม 13 องค์กร ซึ่ง โรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนอุบลรัตน์ เป็น 1 ใน 13 องค์กรที่ได้รับรางวัลคุณภาพนี้

220 total views, 2 views today