ชวนอุดหนุนสินค้าเกษตรปลอดภัย ขายโดยเกษตรกรชาวขอนแก่นตัวจริง ที่ตลาดจริงใจ ขอนแก่น หรือ “จริงใจ Farmers’ Market ขอนแก่น” ตลาดชุมชนแห่งใหม่ที่จะเปิดให้บริการวันแรก 25 พฤษภาคม 2562 ณ บริเวณชั้น หน้าท็อปส์ พลาซา ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น โดยในวันจันทร์-ศุกร์เปิดให้บริหารตั้งแต่เวลา 10.30น. และวันเสาร์-อาทิตย์ เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 10.00น.

ตลาดจริงใจ เปิดโอกาสให้เกษตรกรในจังหวัดมาจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย ปลอดสารพิษ เกษตรอินทรีย์ และอาหารพร้อมรับประทาน ช่วยสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรชาวขอนแก่นกว่า 26 ตำบลอย่างยั่งยืน  เช่น วิสาหกิจชุมชนเกษตรก้าวหน้าบ้านโนนสะอาด อ.ภูพาม่าน, วิสาหกิจชุมชนอาหารปลอดภัยบ้านหนองหนามแท่ง อ.ชุมแพ, วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกข้าวโพดฝักสดหนองบัว ต.หนองบัว อ.บ้านฝาง, สหกรณ์การเกษตรผู้ปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษอำเภอซำสูง จำกัด, กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกหัวไชเท้าบ้านสว่าง,วิสาหกิจชุมชนมะม่วงบ้านแฮดเพื่อการส่งออกอำเภอบ้านแฮด,ฟาร์มเกษตรลูกทุ่ง อ.บ้านแฮด,ไร่รักออร์แกนิค อ.เมือง  รวมจำนวนกว่า 40 ราย

          

“จริงใจ Farmers’ Market ขอนแก่น” ดำเนินการภายใต้โครงการ “เซ็นทรัล ทำ” (Central Tham) ที่มีเจตนารมณ์ในการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างชุมชนและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน ด้วยรูปแบบการทำงานแบบเซ็นทรัลลิตี้ (Centrality) ที่ผสานความร่วมมือเป็นหนึ่งเดียวทั้งกับบริษัทในกลุ่มและหน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐและเอกชน

258 total views, 1 views today