ในงาน “KHONKAEN GRADUATE FASHION WEEK 2019”

 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น ร่วมกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ มหาวิทยาลัยมาสารคาม จัดงาน “KHONKAEN GRADUATE FASHION WEEK 2019”  ขอเชิญชมนิทรรศการแสดงผลงานออกแบบของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 กว่า 200 ผลงาน พบการแสดงผลงานด้านสถาปัตยกรรมโครงการต่างๆ  การเผยแพร่ผลงานศิปกรรมที่มีคุณค่าทางสุนทรียศาตร์ การออกแบบสิ่งทอ และตื่นตาตื่นใจกับแฟชั่นโชว์สุดอลังการ ระหว่างวันที่ 6-12 พฤษภาคม 2562   ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น

การจัดงานแสดงผลงานนักศึกษานี้ จัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดย ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น สนับสนุนพื้นที่ให้นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้มีพื้นที่ถ่ายทอดความคิดสร้างสรรค์  พัฒนาองค์ความรู้เพิ่มเติมจากที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมา อีกทั้งเป็นการฝึกทักษะให้กล้าแสดงออก พร้อมนำไปปรับใช้สำหรับวิชาชีพในอนาคต  ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมจาก 2 คณะ 5 สาขาวิชา ได้แก่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรมศสาตร์, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ สาขาภูมิสถาปัตยกรรม, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาออกแบบอุตสาหการ, คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาทัศนศิลป์ และคณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาออกแบบนิเทศศิลป์ โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจ ดังนี้

  • การแสดงผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย นิทรรศการภาพวาดจิตรกรรม และ ประติมากรรม กว่า 50 ชิ้น จากนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ผลงานการออกแบบเชิงอุตสาหกรรมกลุ่มแฟชั่น งานเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ตกแต่ง และ งานเบ็ดเตล็ดกว่า 100 ผลงาน จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผลงานการออกแบบด้านนวัตกรรม กว่า 30 ผลงาน ถือเป็นการแสดงผลงานนักศึกษากว่า 200 ผลงาน
  • กิจกรรม Workshop รวมถึงการแสดงละครและการแสดงดนตรีจากนักศึกษาทุกวัน
  • ชมแฟชั่นโชว์จากดาว-เดือน มข.ในชุดผลงานการออกแบบจากนักศึกษา ที่อลังการที่สุดในภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมนางแบบชื่อดัง “น้องเอเลี่ยน” ที่จะมาร่วมเดินแบบภายในงาน

สำหรับพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก ได้รับเกียรติจากนายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิด
รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล รักษาการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น, รศ.ดร.ชูพงษ์ ทองคำสมุทร คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ, รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ และ คุณนิสา ชาภู่พวง ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น   ในวันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2561  ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น

304 total views, 1 views today