สมาคมศิษย์เก่า ร.ร.ขอนแก่นวิทยายน ร่วมกับ ดีบีบี แมเนจเมนท์ เฟ้นหาสาวงามตัวแทน จ.ขอนแก่น คว้าตำแหน่งมิสแกรนด์เข้าประกวดเวทีระดับประเทศ ในวันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคมนี้ พร้อมถ่ายทอดสดทางดิจิทัลทีวี ช่อง 14 MCOT FAMILY

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 28 เม.ย.62 ที่ห้องราชพฤกษ์ โรงแรมอวานี อ.เมือง จ.ขอนแก่น  สมาคมศิษย์เก่า ร.ร.ขอนแก่นวิทยายน ร่วมกับ ดีบีบี แมเนจเมนท์ จัดงานแถลงข่าวการจัดการประกวดมิสแกรนด์ขอนแก่น 2019 โดยมีนายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รอง ผวจ.ขอนแก่น เป็นประธาน ผู้ร่วมแถลงข่าวประกอบด้วย  รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย นายกสมาคมศิษย์เก่า ร.ร.ขอนแก่นวิทยายน นายกฤษณพงศ์ เจริญวานิช  กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดีบีบี แมเนจเมนท์ จำกัด  ท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติ กรรมการสมาคมฯ ผู้แทนสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานขอนแก่น  ผู้แทนส่วนราชการและองค์กรเอกชนและสื่อมวลชนในจังหวัด

นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รอง ผวจ.ขอนแก่น กล่าวว่า เวทีการประกวดมิสแกรนด์ขอนแก่น 2019  จะมีขึ้นในช่วงวันที่ 23 – 25 พฤษภาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฟ้นหาสาวงามจากจังหวัดขอนแก่นเข้าร่วมประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2019  เป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น มีการนำเสนอภาพลักษณ์มุมมองใหม่ที่สร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติที่มีความรักและตระหนักในคุณค่าของธรรมชาติ  แหล่งท่องเที่ยว ประวัติศาสตร์ ประเพณี วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาของชาวจังหวัดขอนแก่น ผ่านเรื่องราวบนเวทีการประกวดสาวงาม ในรูปแบบวีทีอาร์และภาพถ่ายเกิดเป็นกระแสการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดขอนแก่นอันจะเป็นการเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยว และกระตุ้นให้เกิดรายได้จากการท่องเที่ยว เป็นการกระจายรายได้สู่ประชาชนในท้องถิ่นอีกทางหนึ่ง และเพิ่ม GPP จากภาคการท่องเที่ยวให้เศรษฐกิจในจังหวัดขอนแก่นขยายตัวเพิ่มมากขึ้นได้อย่างยั่งยืน

“เวทีการประกวดมิสแกรนด์ขอนแก่น 2019 เป็นเวทีที่จะค้นหาสาวงามจากจังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นจังหวัดหลักในภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  เป็นศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจ การศึกษา และการแพทย์ในภาคอีสาน  และเฟ้นหาสาวงามตัวแทนจังหวัด เพื่อเข้าร่วมการประกวด Miss Grand Thailand 2019 ในระดับประเทศ ถือเป็นโอกาสของการนำเสนอจังหวัด     ไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวและวัฒนธรรม ผ่านเวทีการประกวด ซึ่งจะทำให้ผู้คนทั่วไปรู้จักและมาท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่นเพิ่มมากขึ้น อันจะเป็นการกระจายรายได้ให้กับประชาชนในจังหวัดในอนาคต”

รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กล่าวว่า  ในนามของสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน รู้สึกยินดียิ่งที่ได้มาร่วมทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ เป็นชื่อเสียงและหน้าตาของ จ.ขอนแก่น โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน เป็นสถานศึกษาแห่งแรกของจังหวัดขอนแก่น ได้ให้การศึกษาแก่ชาวขอนแก่นและใกล้เคียง นับถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า 122 ปี มีศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียงและสร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติมากมาย
การจัดการประกวดมิสแกรนด์ขอนแก่นในปีนี้ สมาคมฯ เล็งเห็นว่าเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อ จ.ขอนแก่น คือ เป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจ สังคม ทั้งยังเป็นการสร้างชื่อเสียง เผยแพร่เอกลักษณ์ วัฒนธรรมที่ดีงามของ จ.ขอนแก่นไปสู่ระดับชาติและนานาชาติต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของสมาคม คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

“ขอเชิญชวนศิษย์เก่าโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน รวมทั้งศิษย์ปัจจุบันมา ร่วมชม ร่วมเชียร์บรรดาสาวงามที่จะเป็นตัวแทนของจังหวัด ซึ่งท่านสามารถจองที่นั่งได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันงาน ส่วนศิษย์เก่าที่ไม่สะดวกมาร่วมงาน ก็สามารถติดตามรับชมการถ่ายทอดสดการประกวด ได้ทางดิจิตอลช่อง 14 MCOT family และร่วมบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของทางสมาคมได้เช่นกัน โดยเราจะมีการเปิดรับบริจาคในช่วงที่มีการประกวดด้วย ส่วนศิษย์เก่าหรือศิษย์ปัจจุบันที่หน้าตาดี มีความสามารถ ก็ขอเชิญชวนเข้าร่วมประกวดมิสแกรนด์ขอนแก่น เพื่อจะได้เป็นชื่อเสียงแก่โรงเรียนและจังหวัดต่อไป”

นายกฤษณพงศ์  เจริญวานิช ตัวแทน บริษัท DBB แมเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับลิขสิทธิ์ในการจัดการประกวด Miss Grand Khonkean 2019 กล่าวว่า ในปีนี้ทางเราได้รับเกียรติจากสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนที่ให้การสนับสนุนและเข้าร่วมการดำเนินการ ทำให้เวทีการประกวดมิสแกรนด์ขอนแก่นประจำปีนี้ มีการยกระดับคุณภาพมากขึ้น ตามเจตนารมณ์ของผู้จัดที่ต้องการให้มีเวทีการประกวดที่มีส่วนร่วมกับองค์กรเพื่อสังคมมากขึ้น  ปีนี้ ทางเราได้ทำการยกระดับการจัดงานให้มีความสอดคล้องกับ นโยบายของจังหวัด ที่ต้องการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการจัดประชุมสัมมนาและอีเว้นท์ต่างๆ เริ่มตั้งแต่สถานที่จัดงาน ปีนี้เราจัดการประกวดที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น หรือ หรือ Kice ซึ่งจะมีระบบ แสง สี เสียง ที่มาตรฐานและครบวงจร ทำให้ภาพของงานออกมามีความสวยงาม ดูทันสมัย  รวมทั้งการโฆษณาประชาสัมพันธ์ เราได้มีการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมาย ทั้งในระบบออนไลน์  ออฟไลน์  และออนกราวน์   โดยรูปแบบการจัดงาน จะจัดภายใต้คอนเซป “เรด คาร์เพ็ด” หรูหรา อลังการ ในตีม สี ดำ ทอง และรูปแบบเวที ของเรา จะฉีกแนว จากปีก่อนๆ ด้วยประสบการณ์การจัดการประกวดมามากกว่า 4 ปี   และมีการถ่ายทอดสดการประกวดผ่านทางดิจิทัลทีวี ช่อง 14 เอ็มคอทเฟมิลี่ ตั้งแต่เวลา 20:30 น. – 21:30 น. และ Live สด ผ่านแฟนเพจ มิสแกรนด์ขอนแก่น มิสแกรนด์ไทยแลนด์ และเพจพันธมิตร ตั้งแต่เริ่ม จนจบงาน

“ในโอกาสนี้ ทางกองประกวดขอเชิญชวนสาวงามในจังหวัดขอนแก่น สมัครเข้าประกวดเพื่อเป็นสุดยอดสาวงาม เป็นตัวแทนจังหวัดขอนแก่น ในเวทีการประกวดระดับประเทศคือ Miss Grand Thailand และระดับโลกคือMiss Grand International ต่อไป และขอเรียนเชิญ แขกผู้มีเกียรติ และผู้ที่สนใจ ทุกท่าน เข้าร่วมงาน การประกวด Miss Grand Khonkean 2019 ที่ ศูนย์ประชุมนานาชาติขอนแก่น ฮอล์ 3 หรือ หรือ Kice วันที่25 พฤษภาคม 2562 เริ่มตั้งแต่เวลา 18:00 น. – 22:00 น. “

507 total views, 1 views today