เมื่อวันที่ 1 เม.ย.2562 จ.ขอนแก่น จัดพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2562 โดยนายปานทอง สระคูพันธ์ รอง ผวจ.ขอนแก่น เป็นประธานการ นายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น กล่าวรายงาน งานนี้จัดขึ้นเพื่อจัดหารายได้สมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ จ.ขอนแก่น และประเทศในการช่วยเหลือเด็กชนบทยากจนและด้อยโอกาสตั้งแต่แรกเกิดจนถึงหกปีเต็ม ได้ยอดผ้าป่าสบทบกองทุน จำนวน 319,259 บาท  ในงานมีหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย พัฒนาการอำเภอ จนท.พช. กลุ่มองค์กร เครือข่าย ร่วมงานครั้งนี้ ณ วัดศรีนวล อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

 

203 total views, 1 views today