นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมคณะกรรมการสมาชิกเหล่ากาชาดขอนแก่นเดินทางไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและมอบสิ่งของผู้ประสบวาตภัยที่บ้านโคกก่อง ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ หลังจากเมื่อวันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา ได้เกิดเหตุวาตภัยในจังหวัดขอนแก่น ทำให้บ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหาย โดยอำเภอบ้านไผ่เสียหายมากที่สุด ทางผู้ว่าราชการได้ให้ทุกอำเภอสำรวจความเสียหายเบื้องต้นมี 5 อำเภอ 18 ตำบล 65 หมู่บ้าน ที่ประสบภัยประกอบด้วย อำเภอบ้านไผ่ 3 ตำบล 12 หมู่บ้าน อำเภอแวงน้อย 5 ตำบล 19 หมู่บ้าน อำเภอเปือยน้อย 4 ตำบล อำเภอหนองสองห้อง 4 ตำบล 11 หมู่บ้านและอำเภอพล 3 ตำบล 3 หมู่บ้าน ความเสียหายเบื้องต้น เป็นบ้านเรือนและยุ้งข้าวที่ได้รับจากแรงลม และได้ดำเนินการสำรวจเพิ่มเติม พร้อมกันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นได้เตือนประชาชนในจังหวัดขอนแก่น ได้เฝ้าระวังพายุฤดูร้อนที่จะเกิดในจังหวัดขอนแก่น ในส่วนของความช่วยเหลือทางสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่นได้มอบสิ่งของช่วยเหลือเบื้องต้นด้วย

238 total views, 1 views today