เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น. นางจิตราภรณ์ ศรีอ่อน พัฒนาการอำเภอบ้านฝาง พร้อมเจ้าหน้าที่ พช.บ้านฝาง และผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP นำตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ ร่วมกิจกรรมโครงการหน่วยบริการบำบัดทุกข์บำรุงสุข “อำเภอยิ้มเคลื่อนที่” สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน บริการด้วยใจ คนไทยยิ้มได้ ณ วัดโพธิ์ตาล บ้านแดง ม.6 ตำบลบ้านเหล่า โดยมี นายธีรศักดิ์ โฉมศิริ นายอำเภอบ้านฝาง เป็นประธานเปิดโครงการ มีผู้มารับบริการ ประมาณ 200 คน

220 total views, 1 views today