เมื่อวันที่ 26 มี.ค.2562 จ.ขอนแก่น /จัดกิจกรรมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในกิจกรรมมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐของจังหวัดขอนแก่น ระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นทุกท่าน และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ศูนย์ราชการจังหวัดขอนแก่น . โดยมีนายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

 

234 total views, 1 views today