เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 17.00 น. ณ บริเวณศาลหลักเมืองขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ในนามของเทศบาลนครขอนแก่นซึ่งเป็นผู้จัดงานได้ร่วมแถลงข่าว “งานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคน และถนนข้าวเหนียว ประจำปี 2562” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในการแถลงข่าว และมี พลตรีสมชาย ครรภาฉาย ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 23 ,พันตำรวจเอกจรูญ นวมทอง รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น, นายสิทธิกุล ภูคำวงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ,นางสาวศิริวรรณ สีหาราช ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานขอนแก่น , นายแพทย์คำนวณ อึ้งชูศักดิ์ กรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และนายบรรณสิทธิ์ รักวงษ์ ผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ช่องโมโนทเวนตี้ไนน์ ร่วมเป็นผู้แถลงข่าวด้วย ท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติมากมาย ทั้งตัวแทนหน่วยงานภาครัฐเอกชนในจังหวัดขอนแก่น ซึ่งมีรองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ,เลขานุการ-ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ,สมาชิกสภาเทศบาล ,หัวหน้าส่วนงานเทศบาล ตลอดจนหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนทั้งภาครัฐ เอกชน และตัวแทนชุมชนเข้าร่วมรับฟังการแถลงข่าวด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องสื่อมวลชนที่ได้ให้ความร่วมมือสนับสนุนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมในงานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคน และถนนข้าวเหนียว ด้วยดีมาโดยตลอด นอกจากนั้นยังมีการลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) กับหน่วยงานผู้ให้การสนับสนุนและผู้กำกับเวทีในถนนข้าวเหนียว เพื่อการเล่นน้ำสงกรานต์ที่ “สนุก ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์”
สำหรับในปี 2562 นี้ เทศบาลนครขอนแก่น ร่วมกับจังหวัดขอนแก่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานขอนแก่น สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และหน่วยงานภาครัฐ เอกชนในจังหวัดขอนแก่น กำหนดจัดงาน “ประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคน และถนนข้าวเหนียว ประจำปี 2562” ระหว่างวันที่ 8 – 15 เมษายน 2562 ณ บริเวณบึงแก่นนครและบริเวณถนนศรีจันทร์ โดยมีกำหนดการดังนี้
* วันที่ 8 – 15 เมษายน 2562 การออกร้านจำหน่ายสินค้า OTOP ณ บริเวณบึงแก่นนคร
* วันที่ 9 เมษายน 2562 พิธีเปิดงานประเพณีฯ และสนุกสนานกับศิลปินเด่นชัย แพรวพราว ณ เวทีกลาง 200 ปี บึงแก่นนคร และชมฟรีคอนเสิร์ตหมอลำคณะรุ่งทิวาอำนวยศิลป์ ณ เวทีลานกีฬาต้านยาเสพติด
* วันที่ 10 เมษายน 2562 ชมฟรีคอนเสิร์ตหมอลำคณะสมจิตร บ่อทอง ณ เวทีลานกีฬาต้านยาเสพติด
* วันที่ 11 เมษายน 2562 กิจกรรมตบประทาย (ก่อกองทราย) และกิจกรรมเสริมสิริมงคล ณ วัดธาตุ พระอารามหลวง พร้อมชมฟรีคอนเสิร์ตหมอลำคณะรุ่งสยามบันเทิงศิลป์ ณ เวทีลานกีฬาต้านยาเสพติด
* วันที่ 12 – 15 เมษายน 2562 ร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดี “ขอนแก่นรวมใจเทิดไทองค์ราชา” กิจกรรมต้นไม้แห่งความจงรักภักดี ประติมากรรมทราย“เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์” ณ บริเวณเกาะวัฒนธรรม ศาลหลักเมืองขอนแก่น
* วันที่ 12 เมษายน 2562 พิธีรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ณ เกาะวัฒนธรรม ศาลหลักเมือง และ รำวงย้อนยุค 4 เขต 95 ชุมชน พร้อมชมฟรีคอนเสิร์ตศิลปินชื่อดัง
* วันที่ 13 เมษายน 2562 พิธีทำบุญตักบาตร-รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ณ บริเวณลานน้ำพุ บึงแก่นนคร ,พิธีอัญเชิญพระพุทธพระลับ(พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองจังหวัดขอนแก่น) ณ วัดธาตุ พระอารามหลวง ชมขบวนแห่สวยงามอลังการ (ขบวนเกวียนพระลับ /ขบวนเกวียนพระพุทธอภัยมงคลสมังคี /ขบวนเกวียนเฉลิมพระเกียรติ ร.10 แนวคิด “ขอนแก่นรวมใจ เทิดไท้องค์ราชา” /ขบวนเกวียนเฉลิมพระเกียรติ ร.10 แนวคิด “ความกตัญญู” / ขบวนเกวียนเฉลิมพระเกียรติ ร.10 แนวคิด “พระอัจฉริยภาพด้านการทหาร” /ขบวนเกวียนเฉลิมพระเกียรติ ร.10 แนวคิด “จิตอาสา” / ขบวนจำลองฮางฮด แบบอีสาน / ขบวนจำลองก่อเจดีย์ทราย /ขบวนแห่นางสงกรานต์ /ขบวนเชิญเที่ยวงานสงกรานต์ถนนข้าวเหนียว /ขบวนแห่อื่น ๆ จากสถานศึกษา/ หน่วยงานต่าง ๆ / ผู้สนับสนุน) และร่วมสรงน้ำพระพุทธพระลับ พระพุทธอภัยมงคลสมังคี พระพุทธรูป 20 คุ้มวัด ณ เกาะวัฒนธรรม ศาลหลักเมือง , รำวงย้อนยุค 4 เขต 95 ชุมชน และร่วมพิธีเปิดถนนข้าวเหนียว ,การเล่นคลื่นมนุษย์ที่ยาวและมากที่สุดในโลก พร้อมชมฟรีคอนเสิร์ตศิลปินชื่อดัง 100 ชีวิต 30 วง เวทีการแสดงมากกว่า 20 เวที บนถนนข้าวเหนียว
* วันที่ 14 เมษายน 2562 กิจกรรมวันข้าวเหนียวครอบครัวเดียวกัน , รำวงย้อนยุค 4 เขต 95 ชุมชน ,การเล่นคลื่นมนุษย์ที่ยาวและมากที่สุดในโลก และชมฟรีคอนเสิร์ตศิลปินชื่อดัง 100 ชีวิต 30 วง เวทีการแสดงมากกว่า 20 เวที บนถนนข้าวเหนียว
* วันที่ 15 เมษายน 2562 รำวงย้อนยุค 4 เขต 95 ชุมชน ,การเล่นคลื่นมนุษย์ที่ยาวและมากที่สุดในโลก เพื่อร่วมสร้างความสามัคคีกับการบันทึกสถิติโลก และชมฟรีคอนเสิร์ตศิลปินชื่อดัง 100 ชีวิต 30 วง เวทีการแสดงมากกว่า 20 เวที บนถนนข้าวเหนียว อาทิ โปเตโต้ ,เดอะพาร์กินสัน ,ลิปตา,ตู่ภพธร ,แมวจิระศักดิ์ ,คริสติน่า ,นูโว ,โมเดิร์นด็อก ,แซ็คชุมแพ ,ก้องห้วยไร่ ,หญิงลี เป็นต้น
* วันที่ 12 – 15 เมษายน 2562 ฟรีคอนเสิร์ตศิลปินชื่อดัง 100 ชีวิต 30 วง เวทีการแสดงมากกว่า 20 เวที บนถนนข้าวเหนียว อาทิ โปเตโต้ ,เดอะพาร์กินสัน ,ลิปตา,ตู่ ภพธร ,แมว จิระศักดิ์ ,คริสติน่า ,นูโว ,
โมเดิร์นด็อก ,แซ็ค ชุมแพ ,ก้อง ห้วยไร่ ,หญิงลี เป็นต้น

นอกจากนั้นเทศบาลนครขอนแก่นยังได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายในการรักษาความปลอดภัย การจราจร และการควบคุมการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ไม่ว่าจะเป็นมณฑลทหารบกที่ 23 ,ตำรวจภูธรภาค 4 ,ตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น ,ตำรวจภูธรเมืองขอนแก่น ,ตำรวจท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น ,อปพร. ,อสตร. ,เจ้าหน้าที่ป้องกัน-เจ้าหน้าที่เทศกิจ,สรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น ,อำเภอเมืองขอนแก่น ,ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น ,สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น เป็นต้น ตลอดจนการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV โดยจะมีปิดพื้นที่บริเวณ ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2562 เวลา น. เพื่อจึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย

ทั้งนี้ ได้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมต่างๆผ่านหลากหลายช่องทาง ได้แก่ สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ เฟสบุ๊ค-แฟนเพจของเทศบาลนครขอนแก่น และ แอพพลิเคชั่น BEYOND KHONKAEN CITY ซึ่งจะมีข้อมูลรายละเอียดของแต่ละเวทีการแสดงในถนนข้าวเหนียว และ การจราจร พื้นที่จอดรถ ตลอดจนช่องทางที่สำคัญ คือ ผ่านสื่อมวลชน ทั้ง วิทยุ โทรทัศน์ สิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พร้อมกันนั้นเทศบาลนครขอนแก่นได้จัดเตรียมพื้นที่ ณ ห้องประชุมสีโห เป็นศูนย์ประสานงานสื่อมวลชน (PRESS CENTER) เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องสื่อมวลชนในการเผยแพร่ข้อมูลกิจกรรมดังกล่าว ระหว่างวันที่ 12 – 15 เมษายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 21.00 น. อีกด้วย

ท้ายสุดนี้ นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในวัฒนธรรมของชาวอีสานที่จะมอบความสนุกสนาน มิตรไมตรี รอยยิ้ม และความมีน้ำใจของคนขอนแก่น ตามแบบฉบับ OK KHONKAEN ในงานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคน และถนนข้าวเหนียว ประจำปี 2562 และขอขอบคุณทุกความร่วมมือของหน่วยงานภาคีเครือข่าย ที่ทำให้สงกรานต์ขอนแก่นพัฒนาจากงานระดับจังหวัดจนกลายเป็นงานระดับประเทศ เติบโตมาเรื่อยๆ แต่ยังคงมีกลิ่นอายวิถีชีวิตคนอีสาน นอกจากนั้นยังมีการเติมเต็มความกลมกล่อมด้วยวัฒนธรรมร่วมสมัยโดยเฉพาะถนนข้าวเหนียวที่ได้รับการยกย่องให้เป็นต้นแบบสงกรานต์ปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว

381 total views, 1 views today