มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์มอบทุนให้กับเยาวชนที่เข้าฝึกอบรมอาชีพกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ที่ห้องประชุม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธี มอบทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยทางมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้ให้ทุนการศึกษาอบรมอย่างต่อเนื่องกับเยาวชนที่เข้าฝึกอบรมอาชีพจากทางกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นประจำทุกปี ทุกระดับการศึกษาทั่วประเทศ ปีละ 3,000 ทุน เป็นจำนวนเงินปีละ 9 ล้านบาท สำหรับในปี 2562 ทางมูลนิธิฯ ได้พิจารณามอบทุนให้กับเยาวชนที่ฝึกอบรมของกรมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ทั่วประเทศไปแล้วจำนวน 255 ทุนๆ ละ 4,000 บาท โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นตัวแทนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เป็นผู้มอบและทางสมาคมแม่บ้านมหาดไทยได้ร่วมมอบด้วย สำหรับสถาบันพัฒนาฝีมือแรง 6 ขอนแก่น ได้รับมอบทุนจากมูลนิธิฯ จำนวน 19 ทุนๆละ 4,000 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 76,000 บาท โดยผู้ที่ได้รับมอบทุนการศึกษาวิชาชีพระยะสั้นหลักสูตรไม่เกิน 1 ปี ที่เข้าฝึกอบรม

136 total views, 1 views today