เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 /นายสำเร็จ คำโหลน พัฒนาการอำเภอน้ำพอง มอบหมายให้ นางมนัสนันท์ งามใจ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมโครงการออกหน่วยอำเภอยิ้ม..เคลื่อนที่ิ โดยได้นำกลุ่ม OTOP จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ และได้ออกบูธ รับสมัครสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ(กอช) ณ ศาลาวัดบ้านโสกม่วง ม.4 ต.พังทุย อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น  โดยมีนายศุภชัย ลีเขาสูง นายอำเภอน้ำพอง มอบหมายให้นายรัชพล คำอ้อ ปลัดอาวุโสอำเภอน้ำพอง เป็นประธานในพิธี

94 total views, 1 views today