เมื่อวันที่ 19 มี.ค.2562 ที่ห้องประชุมพระธาตุขามแก่น ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการอำนวยการจัดทำน้ำอภิเษกในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  ในการนี้นายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมประชุมฯ ซึ่งจังหวัดขอนแก่น กำหนด จัดพิธี ดังนี้
1)พิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งศักดิ์สิทธิ์ ในวันเสาร์ที่ 6 เม.ย.2562 เวลา 10.00 น. ณ บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ (บาราย) วัดกู่ประภาชัย บ้านนาคำน้อย อ.น้ำพอง
2)พิธีทำน้ำอภิเษก ในวันที่ 8 เม.ย.2562 เวลา 15.00 น. ณ พระมหาธาตุแก่นนครอนุสรณ์สาธุชน วัดหนองแวงพระอารามหลวง อ.เมืองขอนแก่น
3) พิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก ในวันที่ 9 เม.ย.2562 เวลา 9.00 น. ณ พระมหาธาตุแก่นนครอนุสรณ์สาธุชน วัดหนองแวงพระอารามหลวง อ.เมืองขอนแก่น

124 total views, 1 views today