เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายธีรศักดิ์ โฉมศิริ นายอำเภอบ้านฝาง และนางจิตราภรณ์ ศรีอ่อน พัฒนาการอำเภอบ้านฝาง พร้อมทีมงาน พช.บ้านฝาง ร่วมกิจกรรมเปิดตัวโครงการ “น้ำบาดาลแก้ปัญหาภัยแล้ง”จังหวัดขอนแก่น ณ บ้านหินฮาว หมู่ที่ 4 ตำบลโนนฆ้อง อำเภอบ้านฝาง  โดยมี นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี

87 total views, 2 views today