พช.ขอนแก่น ติดตาม สนับสนุนการดำเนินงาน ตามยุทธศาสตร์กรมฯ ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองสองห้อง/เมื่อวันที่ 18 มี.ค.2562  นายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้นายพนม สิงห์สาย หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนางมาลินี เมตตันตคุปต์ ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และน.ส.ณิชาดา เพ็งนวม เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน ลงพื้นที่ติดตาม สนับสนุน การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน การเบิกจ่ายเงินงบประมาณโครงการตามยุทธศาสตร์กรมฯ และการดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองสองห้อง  โดยมีนางเปลี่ยน ดวงเข็ม รกท.พัฒนาการอำเภอหนองสองห้อง และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอหนองสองห้อง รับการตรวจติดตามและให้ข้อมูล

93 total views, 1 views today