เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ศูนย์เชี่ยวชาญด้านธุรกิจ

อีเว้นท์และอุตสาหกรรมบริการแบบครบวงจร (HEPSAC) ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (สสปน.)    ได้จัดโครงการ MICE TEACHER 2019 (ไมซ์ ทีเชอร์ 2019) ภายใต้หัวข้อ “แนะแนวครูแนะแนวสู่ธุรกิจไมซ์” โครงการที่ต้องการสร้างความรู้ความเข้าใจของนักเรียนที่กำลังจะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้นต่อการเรียนหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการไมซ์และอีเว้นท์ ผ่านการให้ความรู้แก่ครูแนะแนวของโรงเรียนมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อที่จะได้นำเอาข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนไปถ่ายทอด รวมไปถึงการสร้างเครือข่ายระหว่างครูในโรงเรียนและอาจารย์ระดับมหาวิทยาลัยที่มีหลักสูตรเกี่ยวข้องกับการจัดการไมซ์และอีเว้นท์ โดยภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น การเสวนาโดยวิทยากรผู้มากความสามารถที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมไมซ์ นิทรรศการประชาสัมพันธ์หลักสูตรจากจากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วประเทศ

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชื่นจิตร  อังวราวงศ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี สมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประธานในพิธีกล่าวว่า โครงการ MICE TEACHER 2019 หัวข้อ “แนะแนวครูแนะแนวสู่ธุรกิจไมซ์” ในครั้งนี้นับว่าเป็นโอกาสอันดีที่ครูแนะแนวทั่วทั้งภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะได้มาทำความรู้จักและทำความเข้าใจ เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดแก่ลูกศิษย์อย่างถูกต้องและครบถ้วน

“อุตสาหกรรมไมซ์กําลังเป็นที่สนใจและได้รับการยอมรับมากขึ้นจากรัฐบาลประเทศต่างๆ เนื่องจากมีนัยสําคัญทางเศรษฐกิจในการสร้างรายได้และสร้างงานจํานวนมากให้กับประเทศ อุตสาหกรรมไมซ์ในอาเซียน มีอัตราการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ถือได้ว่าเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจ ซึ่งโครงการฯ ได้รับการตอบรับจากคณะครูแนะแนวระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษาทั่วภาคอีกสานกว่า 100 ท่าน และมหาวิทยาลัยชั้นนำเข้าร่วมประชาสัมพันธ์หลักสูตรมากกว่า 5 สถาบัน เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายระหว่างครูในโรงเรียนและอาจารย์ระดับมหาวิทยาลัยที่มีหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง ”

“ในการส่งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรวิชาชีพอุตสาหกรรมไมซ์ให้ครูแนะแนวรับทราบเนื่องจากหลักสูตรดังกล่าวค่อนข้างเป็นหลักสูตรที่ใหม่มากสำหรับครูแนะแนวในปัจจุบัน ทั้งๆที่อุตสาหกรรมไมซ์ (MICE) ในอาเซียนนั้น มีอัตราการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ถือได้ว่าเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจ และยังมีโอกาสเติบโตสูงอันเป็นผลมาจากการเติบโตอย่างต่อเนื่องของเศรษฐกิจโดยรวมของทวีปเอเชีย”รองคณบดีฝ่ายบริหารกล่าว

ทางด้าน คุณอรชร ว่องพรรณงาม ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) กล่าวว่า “อุตสาหกรรมไมซ์มีความสำคัญอย่างมากต่อเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากนักเดินทางกลุ่มไมซ์เป็นนักเดินทางที่มีคุณภาพโดยมีการใช้จ่ายมากกว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวทั่วไป ดังนั้นรัฐบาลจึงได้มีการส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์อย่างต่อเนื่อง ทีเส็บจึงได้เร่งดำเนินงานส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์ และให้ความสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร รวมถึงพัฒนามาตรฐานการบริการของอุตสาหกรรมไมซ์ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ในปัจจุบันธุรกิจไมซ์จึงเป็นที่ได้รับความสนใจจากนานาประเทศ โดยเฉพาะประเทศที่มีรายได้จากการท่องเที่ยวเป็นหลัก อย่างเช่นประเทศไทยของเราที่ปัจจุบันกำลังถูกจับตามองอย่างมากจากนักท่องเที่ยวหรือบริษัทต่างๆจากชาวต่างชาติ เนื่องจากประเทศไทยของเรานอกจากจะมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลายแห่งแล้วยังมีจุดเด่นที่น่าสนใจ และได้รับความประทับใจจากชาวต่างชาติ อีกหลายอย่างเช่น  มนต์เสน่ห์แห่งประเพณีและวัฒนธรรมของประเทศที่น่าสนใจ อาหารไทยที่มีรสชาติชวนหลงใหล สถานที่จัดประชุม,สถานที่รับรองได้มาตรฐาน และที่สำคัญเสน่ห์จากการต้อนรับขับสู้ละความงดงามของรอยยิ้มคนไทยที่ไม่ว่าชนชาติใดได้สัมผัสก็ไม่มีวันลืม ทำให้ประเทศไทยเป็นที่ต้องการของตลาดธุรกิจไมซ์จากหลายๆประเทศ และคาดการณ์ว่าในอนาคตจะถูกผลักดันให้เติบโตยิ่งขึ้น”

“สำหรับการจัดโครงการ MICE TEACHER 2019 (ไมซ์ ทีเชอร์ 2019) ภายใต้หัวข้อ “แนะแนวครูแนะแนวสู่ธุรกิจไมซ์” ในวันนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการดำเนินการของโครงการฯ จะเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาบุคคลากรที่มีคุณภาพเข้าสู่อุตสาหกรรมไมซ์เพื่อโดยเป็นบุคคลากรหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย และทีเส็บจะเป็นฟันเฟืองหลักในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมซ์ให้เดินหน้าต่อไป ด้วยกันสามารถติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ http://www.micecapabilities.com/mice/ เพื่ออัพเดทโครงการดีๆ ที่ทางทีเส็บได้จัดขึ้น” ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ ทีเส็บ กล่าวทิ้งท้าย

112 total views, 1 views today