จ.ขอนแก่น จัดนิทรรศการภายใต้ “โครงการบทบาทของจังหวัดต่อการสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี 2562”/เมื่อวันที่ 14 มี.ค.2562 นายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้นายสุรศักดิ์ แหล่งหล้า นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ร่วมพิธีเปิดและเยี่ยมชมนิทรรศการภายใต้ “โครงการบทบาทของจังหวัดต่อการสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี 2562  โดยนายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม เป็นประธานพิธีเปิด ในการนี้ผู้แทน กงสุลลาวและผู้แทนกงสุลเวียดนาม รวมเป็นเกียรติในงานครั้งนี้ ณ ห้องโถง หน้าห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

103 total views, 1 views today