เมื่อวันที่12 มีนาคม2562/พัฒนาชุมชนอำเภอภูเวียง ติดตาม สนับสนุนการดำเนินงานสัมมาชีพชุมชนนางทัศนีย์ หีบแก้ว นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอภูเวียง มอบหมายให้ทีมงานพัฒนาชุมชนอำเภอภูเวียง ติดตาม สนับสนุนการดำเนินงานสัมมาชีพชุมชน เพื่อส่งเสริม สนับสนุนครัวเรือนเป้าหมาย ให้มีอาชีพที่ก่อเกิดรายได้ มากกว่ารายจ่าย  นางสาววริศรา ล่ามแขก นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลหนองกุงธนสาร. ได้ลงพื้นที่ บ้านหนองกุงธนสาร ม.2 ต.หนองกุงธนสาร เยี่ยมชมและให้กำลังใจแก่ครัวเรือนสัมมาชีพ ที่ได้ดำเนินกิจกรรมตามที่ได้รับการอบรมและความรู้ตามโครงการ เมื่อปี2560-2561 พบว่า ในพื้นที่ทำกินของครัวเรือนสัมมาชีพ มีการปลูกกล้วยน้ำว้า กล้วยหอมทอง ปลูกข้าวโพด ฟักทอง สับปะรด ดอกทานตะวัน เลี้ยงเป็ดเทศ ไก่พันธุ์ไข่ สุกร และปลูกอะโวคาโด้ สร้างรายได้ให้กับครัวเรือนและชุมชนได้อย่างต่อเนื่อง

59 total views, 1 views today