เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562 /นางพนิดา ทวีชีพ พัฒนาการอำเภอบ้านไผ่ จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเงินทุนหมุนเวียน/เงินอุดหนุน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอบ้านไผ่ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านไผ่ ชั้น 2 อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น โดยมีคณะกรรมการกลั่นกรองทุกตำบลในอำเภอบ้านไผ่และผู้ร่วมเสนอโครงการฯ เข้าร่วมประชุม จำนวน 35 คน

 

62 total views, 1 views today