เวียงเก่า เมืองหุบเขาดึกดำบรรพ์ /เมื่อวันที่ 10-11มีนาคม 2562 สำนักงานพีฒนาชุมชนอำเภอเวียงเก่า พร้อมคณะกรรมการหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบ้านเขาน้อย ได้เดินทางมาศึกษาดูงานด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ณ บ้านหนองสังข์ ต.หนองสังข์ อ.นาแก จ.นครพนม ซึ่งเป็นบ้านชนเผ่าไทกะเลิง ได้ร่วมเรียนรู้และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมร่วมกัน

 

55 total views, 1 views today