เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 /สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอภูเวียงจัดกิจกรรมวันสตรีสากล ประจำปี2562
นางทัศนีย์ หีบแก้ว นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอภูเวียง พร้อมด้วยทีมงาน ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอภูเวียง ดำเนินกิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากล ปี 2562 โดยนายประจักร์ ไชยกิจ นายอำเภอภูเวียง เป็นประธานในพิธี กิจกรรมประกอบด้วยการเดินแสดงพลังของสตรีเพื่อเป็นกระบอกเสียงประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนคนไทยทุกคนที่มีสิทธิเลือกตั้งไปเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ 24 มีนาคม 2562 และการเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพของผู้นำสตรี ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอภูเวียง ซึ่งมีองค์กรสตรีเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 800 คน

64 total views, 1 views today