เมื่อวันที่ 8 มี.ค.2562 /นายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อม การจัดกิจกรรม “ถนนไก่ย่าง” เพื่อการเชื่อมโยงส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่ตามแนวทางประชารัฐ  ซึ่งไก่ย่างเขาสวนกวาง ได้รับคัดเลือกให้เป็นเมนูอาหารพื้นถิ่นไทยแท้ ระดับประเทศ ประจำปี 2562 และอ.เขาสวนกวาง มีผู้ประกอบการไก่ย่าง รวม 91 ราย ในการประชุมครั้งนี้เพื่อพิจารณากำหนดแนวทาง/รูปแบบ/กระบวนการจัดกิจกรรม “ถนนไก่ย่าง” อ.เขาสวนกวาง เพื่อการเชื่อมโยงส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายอำเภอเขาสวนกวาง หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน พัฒนาการอำเภอเขาสวนกวาง หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวขอนแก่น จนท.พช.เขาสวนกวาง ผู้ประกอบการไก่ย่าง ผู้นำชุมชน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเขาสวนกวาง

55 total views, 1 views today