เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562 /นายวิษณุ จันทร์โพธิ์ พัฒนาการอำเภอชุมแพ มอบหมายให้ นางสาวกัญจนา ศิริรัตนคุณ และ นางสาวอุมาพร หล้าจันทร์ พัฒนากรผู้ประสานงานประจำตำบล นำคณะชาวบ้านครอบครัวพัฒนา บ้านขามป้อม หมู่ 4 ต.ขัวเรียง, บ้านหอย หมู่ 11 ต.โนนอุดม ,บ้านหนองโพงโพด หมู่ 2 ต.หนองเสาเล้า และ บ้านนาคำน้อย หมู่ 3 ต.วังหินลาด ศึกษาดูงาน ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์พัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงจากแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ ณ บ้านสามสวนกลาง หมู่ 14 ต.สามสวน อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูม

85 total views, 1 views today