เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562 เวลา 10.00น.ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 4 จังหวัดขอนแก่น ได้มีพิธีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการขยายผลลดอุบัติเหตุจราจรทางถนนแบบมีส่วนร่วม ตำรวจภูธรภาค 4 ระหว่างสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ กับตำรวจภูธรภาค 4 โดยมี พลตำรวจโท สุรชัย ควรเดชะคุปต์ ผู้บัญชาการตำรวจภาค 4 เป็นประธานฯ มีนายแพทย์ วีระพันธ์ สุพรรณไชยมาตย์ รองประธานคนที่ 2 คณะกรรมการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.),นายแพทย์วิทยา ชาติบัญชาชัย ประธานแผนงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด(สอจร.) ร่วมในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการขยายผลลดอุบัติเหตุจราจรทางถนนแบบมีส่วนร่วม(MOU) โดยมี พ.ต.อ.อานนท์ นามประเสริฐ รอง ผบก.ภ.จว.ร้อยเอ็ด เป็นผู้กล่าวรายงาน

เนื่องจากตำรวจภูธรภาค 4 เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ เขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 12 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น อุดรธานี กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด สกลนคร มุกดาหาร นครพนม บึงกาฬ หนองคาย หนองบัวลำภู และจังหวัดเลย ซึ่งในด้านอุบัติเหตุทางถนนนั้น พบว่ามีสถิติการเกิดและมีผู้เสียชีวิต ในห้วง 3 ปีที่ผ่านมาเฉลี่ย 1,300 คนต่อปี ซึ่งยังคงสูงอยู่ อุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดบนถนนในชุมชนหมู่บ้าน สาเหตุจากพฤติกรรมเสี่ยงของผู้ขับขี่ ที่ละเลยการปฏิบัติตามกฎจราจร

โดยในปี 2561 ที่ผ่านมา ตำรวจภูธรภาค 4 ได้ดำเนินโครงการลดอุบัติเหตุจราจรทางถนนแบบมีส่วนร่วม ในพื้นที่รับผิดชอบไปแล้ว 6 จังหวัด คือจังหวัดกาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด มุกดาหาร หนองคาย อุดรธานี และจังหวัดเลย ดดยมีกิจกรรมหลัก ได้แก่การสอบสวนและวิเคราะห์อุบัติเหตุเพื่อการแก้ไขจุดเสี่ยง และการฝึกอบรมอาสาจราจรหญิงเพื่อปฎิบัติหน้าที่ป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ผลการดำเนินการ ทำให้อุบัติเหตุในชุมชนเป้าหมาย ลดลงในระดับที่น่าพอใจ

ในปี 2562 นี้ ตำรวจภูธรภาค 4 จึงได้จัดทำโครงการขยายผลลดอุบัติเหตุจราจรทางถนนแบบมีส่วนร่วม เป็นระยะที่ 2 โดยมีกิจกรรมการสอบสวนและวิเคราะห์อุบัติเหตุ ใน 6จังหวัด คือ จังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม สกลนคร นครพนม บึงกาฬ และหนองบัวลำภู และการฝึกอบรบอาสาจราจรนักเรียนใน 6 จังหวัด คือ จังหวัดอุดรธานี กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด มุกดาหาร นครพนม มุกดาหารและจังหวัดเลย โดยได้รับการสนับสนุนโครงการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)

93 total views, 1 views today