เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562 /นางพนิดา ทวีชีพ พัฒนาการอำเภอบ้านไผ่ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอบ้านไผ่ รณรงค์ประชาสัมพันธ์สมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลบ้านลาน, การสมัครองค์กรสตรี การเขียนโครงการขอรับเงินทุนหมุนเวียน/เงินอุดหนุนเพื่อขอรับเงินจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดขอนแก่น ณ ห้องประชุม อบต.บ้านลาน ต.บ้านลาน อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น โดยมีคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน/ตำบลบ้านลาน เข้าร่วมประชุม จำนวน 48 คน เพื่อชี้แจงสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในการนี้นายเศวต ลารังสิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลานให้การต้อนรับและเปิดการประชุมฯ

139 total views, 1 views today