เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562เวลา 13.30 น. กกต.ขอนแก่นได้จัดประชุมเตรียมความพร้อมการลงคะแนนล่วงหน้านอกเขต จว.ของเขต 1 และ 2(อ.เมือง)ที่มีผู้ลงทะเบียน รวม 23,000 คน โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขก.นั่งเป็นประธานสั่งการส่วนเกี่ยว ข้องในการอำนวยความสะดวก (ทหาร มณฑล 23/ตร.ภ.จว./ภาค 4/จร.เมือง/ขนส่ง/ ทน./อ.เมือง/ไปรษณีย์ /โรงเรียนข้างเคียง)จัดเต็ม ทั้งหน่วย EOD./รถพยาบาล/ห้องน้ำเคลื่อนที่/เทศกิจ/รด./ลูกเสือ รวมทั้งจัดเต๊นท์นั่งรอ และหน่วยป้องกันอาชญากรรม ให้มีความรู้สึกสะดวกสบาย / ปลอดภัยที่ได้มาลงคะแนนล่วงหน้าในวันที่ 17 มีนาคม 2562

115 total views, 2 views today