เมื่อวันที่ 2 มี.ค.2562 ณ ห้องมงกุฎเพชร (1-3) โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น กองทุนการออมแห่งชาติ(กอช.)และกระทรวงมหาดไทย จัดประชุมการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออม กับ กอช. ในระดับพื้นที่จังหวัดขอนแก่น เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ กอช. การสมัครสมาชิก สิทธิประโยชน์ และชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการส่งเสริมการออมกับ กอช. ในระดับพื้นที่ โดยนายบุญธรรม เลิศสุขี รองปลัดกระทรวงมหาดไทย และคณะกรรมการ กอช.เป็นวิทยากร

มีนายปานทอง สระคูพันธ์ รองผวจ.ขอนแก่น กล่าวต้อนรับ  ทั้งนี้ นายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น ได้ชี้แจง รณรงค์เชิญชวนการออม เนื่องในสัปดาห์รณรงค์การประหยัดและการออม(6-8 มีนาคม) เนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ครบรอบ 45 ปี

มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด นายอำเภอ หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย พัฒนาการอำเภอ สาธารณสุขอำเภอ ปลัดอำเภอ ปลัดอปท. กำนัน เครือข่าย สตรี กทบ.อสม. รวม 988 คน

ซึ่งจังหวัดขอนแก่นมีเป้าการสมัครสมาชิก กอช.จำนวน 46,620 คน โดยรณรงค์เชิญชวนให้ประชาชน สมัครเป็นสมาชิก กอช. ทุกหมู่บ้าน จำนวน 2,331 หมู่บ้านๆละ 20 คน สามารถสมัครได้ที่ ธนาคาร ธอส. ธกส. ออมสิน กรุงไทย และคลังจังหวัด

157 total views, 1 views today