เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30น.นายนิยม รัตนเย็นใจ ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เป็นประธานเปิดงาน “Workshop สาธิตการทำอาหาร โดยผลิตภัณฑ์ข้าวสารตรา A-Rice” ณ สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นการสอนทำอาหารเมนูต่างๆ แก่เกษตรกรผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐและลูกค้าของธนาคารที่ประกอบการร้านอาหารในชุมชนเพื่อเป็นการฝึกอาชีพ จำนวน 20 ท่าน โดยอาจารย์ยิ่งศักดิ์ จงเลิศเจษฏาวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านอาหารเป็นผู้สอน ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 หลังจากที่จัด Workshop ครั้งแรกที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการตอบรับ เป็นอย่างดี กำหนดจัดกิจกรรมครั้งต่อไปที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำหรับข้าวหอม “A-Rice รุ่นน้องข้าวหอม” นั้น เป็นข้าวเปลือกจากโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ซึ่งรัฐบาลได้มอบหมายให้ ธ.ก.ส. เป็นผู้ดำเนินการ

A-Rice เป็นผลิตภัณฑ์ข้าวสารคุณภาพดีมีความปลอดภัย และมีคุณค่าทางอาหารสูงผ่านการตรวจสอบ ตามเกณฑ์มาตราฐานที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด โดย ธ.ก.ส. สนับสนุนสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. (สกต.) สหกรณ์การเกษตร (สกก.) และบริษัท ไทยธุรกิจเกษตร จำกัด (TABCO) ดำเนินงานด้านตลาดข้าวสารคุณภาพดี ตั้งแต่กระบวนการผลิต การรวบรวม การแปลรูปตลอดจนด้านการตลาด เป็นการเชื่อมโยงผลผลิตของเกษตรกรสู่ผู้บริโภค เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่ม และปันผลกำไรคืนสู่เกษตรกร ข้าว “A-Rice” มีจำหน่ายที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาและ สกต. ทั้ง 77 แห่งทั่วประเทศ

302 total views, 1 views today