กรมการพัฒนาชุมชน ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดงาน OTOP ภูมิภาค ที่ขอนแก่น
วันที่ 27มกราคม 2562 เวลา 16.30 น.ที่สนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานเปิดงาน โอท็อปภูมิภาค ประจำปี 2562 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งจัดที่จังหวัดขอนแก่นตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 การจัดงานครั้งนี้เพื่อขับเคลื่อน โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ สนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนนำภูมิปัญญาท้องถิ่น นำมาผสมผสานกับทรัพยากรในชุมชน แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน จำหน่ายสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว เพื่อให้เกิดการหมุนเวียนเศรษฐกิจในระดับฐานรากของประเทศ ขณะที่ภาครัฐให้การสนับสนุน ทั้งในด้านการบริหารจัดการ, การผลิต, การพัฒนามาตรฐานและคุณภาพผลิตภัณฑ์ การส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งทุน และการส่งเสริมช่องทางการตลาด โดยโครงการ OTOP ภูมิภาค 2562 ที่กรมการพัฒนาชุมชน ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมมือกันเป็นโครงการหนึ่งที่ช่วยเพิ่มช่องทางการตลาด จากทุกจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งปีที่ผ่านมาโอท็อปทำรายได้ให้ประเทศไทยกว่า 194,000 ล้านบาท พร้อมกันนี้ก็ส่งเสริมให้เกิดการหมุนเวียนระบบเศรษฐกิจในชุมชนให้มีรายได้เพิ่มขึ้น ตามนโยบายของรัฐบาลภายใต้แนวคิด OTOP ทั่วไทยรวมไว้ในที่เดียว OTOP One Stop Shopping Market ตลาดโอทอปช็อปฟิน อิน ครบวงจร ซึ่งจะเป็นการนำเอาสินค้าและอาหาร ที่คัดสรรมาอย่างดีจากทั่วประเทศ ยกทัพรวมกันมาจัดแสดงและจำหน่ายที่สนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ในโดมติดแอร์ เพื่อให้ผู้มาเยือนมีความสุขกันกับการช็อป สนุกกับการชมและได้ดูโชว์จากต่างจังหวัด เรียกว่า ช็อปแบบชิคๆ ชิมแบบชิลๆ ชมแบบชัดๆ และโชว์แบบฟินๆ สร้างควาสุขให้กับประชาชน สร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการได้เรียนรู้ เป็นช่องทางที่ทำให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าถึงผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วย

276 total views, 1 views today