ชมรมคนทำสื่อภาคอีสานร่วมกับคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เปิดเวทีประกวดวงดนตรี “Aggie Music Awards 2019” และ ประกวดร้องเพลงลูกทุ่งเกษตรอีสาน ครั้งที่8 ประจำปี 2562
เมื่อคืนวันที่ 25 มกราคม 2562 เวลา 19.00 น.ณ ลานต้นจามจุรี อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น(ด้านหลังกองอำนวยการ) ได้มีพิธีเปิดเปิดเวทีประกวดวงดนตรี “Aggie Music Awards 2018” และ ประกวดร้องเพลงลูกทุ่งเกษตรอีสาน ครั้งที่8ประจำปี 2562 โดยมี รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ เดินทางเป็นประธานเปิดงานมีนายประเสริฐ สุวรรณสิทธิ์ ประธานฯโครงการฯกล่าวรายงายถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานว่า” สำหรับการจัดกิจกรรมเวทีประกวดวงดนตรี “Aggie Music Awards 2019” และ ประกวดร้องเพลงลูกทุ่งเกษตรอีสาน ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562 ในวันนี้ โดยคณะเกษตรศาสตร์ได้ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และจังหวัดขอนแก่น การจัดงานวันเกษตรภาคอีสานประจำปี 2562 การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งเกษตรอีสาน เพื่อเป็นการสร้างสีสัน ความบันเทิง ให้กับงานวันเกษตรอีสานโดยทางคณะเกษตรศาสตร์จึง มีมติมอบหมายให้ชมรมคนทำสื่อภาคอีสานเป็นตัวแทนจัดเวทีการประกวด ร้องเพลง ต่อเนื่องเข้าปีที่ 8 และการประกวดวงดนตรี “Aggie Music Awards 2019 ครั้งที่ 3 แล้วได้รับความนิยมและชื่นชอบจากผู้เข้าประกวดทุกปีดีเช่นเคย” นายประเสริฐ สุวรรณสิทธิ์ ประธานฯโครงการฯ กล่าวรายงาน
ในส่วนของ รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ ได้กล่าวในพิธีเปิดว่า”ในการจัดเวทีประกวดร้องเพลงลูกทุ่งเกษตรอีสาน และประกวดวงดนตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มาโดยตลอด อยากชื่นขอชื่นชมคณะเกษตรศาสตร์ และชมรมคนทำสื่อภาคอีสาน ผู้จัดเวทีการประกวด ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนและเยาวชนได้มีเวทีในการแสดงออกซึ่งความสามารถทางด้านดนตรีและการร้องเพลงลูกทุ่ง อันจะเป็นการช่วยกันอนุรักษ์ และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไป”รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์กล่าวปิดท้าย
หลังจากนั้นมีการแสดงร้องเพลงของชมรมเด็กดีจิตอาสา ร้องเพลงพ่อ(ร.๙) ให้พ่อฟัง โดยการนำของคุณครูโจ้ จิรัฐิติ แก้วโบราณ พร้อมผู้ปกครองและเด็กเยาวชนๆร่วมกันสืบสานเพลงของพ่อให้อยู่คู่คนไทยสืบไป และการแสดงเต้นเข้าจังหวะบาสโลบ ของชาวบ้าน สาวะถี ต.สาวะถี อ.เมืองขอนแก่น หลังจากนั้นเป็นการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งเกษตรอีสาน รอบคัดเลือกระดับเยาวชน ได้รับการสนใจจากผู้เข้าในการประกวดร้องเพลงอย่างคึกคักเช่นเคย

336 total views, 1 views today