เมืองขอนแก่น/เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 เวลา 10.30 น. พลอากาศตรี ธวัชชัย ศรีแก้ว ผู้เชิญอาหารสัตว์พระราชทานในนาม คุณฟูฟูสุนัขทรงเลี้ยง ณ บ้านของคุณมณีรัตน์ พงศ์สุทธิเจริญ อยู่บ้านเลขที่ 730 หมู่ที่ 3 บ้านโนนม่วง ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น (สถานสงเคราะห์สัตว์ป้าเดือน) โดย ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวต้อนรับ และนางมณีรัตน์ (ป้าเดือน) กล่าวความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่มีต่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกุร ซึ่งป้าเดือนได้รายงานถึงจำนวนสัตว์เลี้ยงในสถานสงเคราะห์ ดังนี้
สุนัขเพศผู้ จำนวน 200 ตัว
สุนัขเพศเมีย จำนวน 360 ตัว
แมวเพศเมีย จำนวน 25 ตัว
แมวเพศผู้ จำนวน 15 ตัว
รวมทั้งสิ้น 600 ตัว โดยอาศัยบนพื้นที่ 1/2 ไร่ ให้เป็นแหล่งพักพิงสัตว์เลี้ยงดังกล่าว
ทั้งนี้ ดร.ยอดยิ่ง จันทนพิมพ์ นายกเทศมนตรีเมืองศิลา ได้เชิญทั้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงสถานสงเคราะห์สัตว์ป้าเดือน ร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย ซึ่งบ่ายวันเดียวกันจะดำเนินการประชุมหารือถึงการบริหารจัดการสถานสงเคราะห์ต่อไป

241 total views, 1 views today