เมื่อวันที่ 23 ม.ค.2562 ณ โรงแรมกรีน โฮเต็ล แอนด์รีสอร์ท อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น ได้จัดการคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP เด่น จังหวัด(Provincial Star OTOP:PSO) ปี พ.ศ.2562 ตามโครงการ ขอนแก่นสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP เด่น จังหวัด(Provincial Star OTOP:PSO) ภายในงานมีนายปานทอง สระคูพันธ์ รองผวจ.ขอนแก่น เป็นประธานพิธีเปิดงาน นายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่าการจัดงานครั้งนี้ว่าเพื่อคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP เด่น จังหวัดให้เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด และประชาสัมพันธ์ส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ OTOP เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวชุมชนและต่อยอดยอดพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับตลาด

สำหรับการคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์OTOPเด่น จังหวัด แบ่งออกเป็น 5 ประเภท ๆละ 1 ผลิตภัณฑ์ รวม 5 ผลิตภัณฑ์ ซึ่งมีผลิตภัณฑ์อOTOP ส่งเข้าคัดสรรฯ รวมทั้งสิ้น 72 ผลิตภัณฑ์ แยกเป็น 5 ประเภท ดังนี้

1.ผ้าและเครื่องแต่งกาย จำนวน 17 ผลิตภัณฑ์
2.ของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก จำนวน 14 ผลิตภัณฑ์
3.อาหาร จำนวน 6 ผลิตภัณฑ์
4.เครื่องดื่ม จำนวน 6 ผลิตภัณฑ์
5.สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาริจำนวน 13 ผลิตภัณฑ์

การคัดสรรฯครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากภาคราชการ เอกชน และภาคีการพัฒนา ในการสนับบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์เด่นในครั้งนี้

276 total views, 1 views today