เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562 /ข่าว อปอ.ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน อาจารญ์ นักเรียน จากโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานไฟฟ้าแรงสูงขอนแก่น 1 โดยมีนายสหชาติ พิลาอ่อน ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายปฎิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นผู้กล่าวต้อนรับ และบรรยายให้รับทราบภาระกิจของ กฟผ.ระบบสายส่ง กฎหมายควบคุมพื้นที่แนวสายส่ง ด้านความปลอดภัยเสริมด้วยการช่วยกันดูแลเสาและสายส่ง บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุสนาน

284 total views, 1 views today