วันที่ 18 มกราคม 2562  เวลา 14.00 น. ที่ ห้องประชุมมงกุฎเพชร  โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น ได้มีการแถลงข่าวการจัดการแข่งขันขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ 2019 (Khon Kaen Interntional Marathon 2019)ที่จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2562    โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  พร้อมด้วย นายสันติ  เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  และ รศ. เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้แถลง นอกจากนั้นภายในงานยังมีตัวแทนส่วนราชการต่างๆ ผู้ร่วมสนับสนุน กรรมการจัดการแข่งขัน สื่อมวลชน นักวิ่ง เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก  โดยเมื่อเริ่มกิจกรรมได้จัดให้ผู้ร่วมงานได้ชมวีดิทัศน์ประวัติความเป็นมาและความพร้อมของการจัดการแข่งขันในปีนี้  พร้อมการแสดง และการแนะนำมาสคอต ( Mascot ) สัญลักษณ์ของการแข่งขันในปีนี้
       ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า จังหวัดขอนแก่นกำลังมีการพัฒนาในหลายด้านในการเป็นสมาร์ทซิตี้ ทั้งเรื่องของการคมนาคมที่มีความสะดวกรวดเร็วทั้งทางรถไฟที่เราเองเป็นจังหวัดแรกที่นำรถไปวิ่งขึ้นสู่ทางยกระดับแล้วทำให้เส้นทางมีทิวทัศน์ที่สวยงามที่อยากให้นักกีฬาได้ลองเลือกใช้บริการนี้ ส่วนทางอากาศโดยสายการบินก็ครอบคลุมครบถ้วนทุกภูมิภาค สำหรับที่พักเรามีที่พักที่ได้มาตรฐานและเพียงพอที่จะต้อนรับทุกท่านเนื่องจากขอนแก่นเป็นศูนย์กลางของการประชุมและนิทรรศการการแสดงสินค้า ในด้านความปลอดภัยได้ประสานความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่จะให้นักกีฬาเกิดความมั่นใจ  นอกจากนี้สิ่งที่สำคัญคือไมตรีจิตของชาวขอนแก่นที่ได้รับรู้การมาเยือนของทุกท่านและพร้อมที่จะเป็นเจ้าบ้านที่ดี
       ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ยังได้กล่าวเชิญชวนให้นักวิ่งและนักท่องเที่ยวได้เข้ามาใช้เวลาสัมผัสความเป็นอยู่ของชาวขอนแก่นให้ยาวนานยิ่งขึ้น ทั้งนี้เนื่องมาจากขอนแก่นได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้ามัดหมี่ เพื่อจะได้มาเที่ยวชมและหาผ้ามัดหมี่จากเมืองที่ได้มาตรฐานโลกไปไว้เป็นของที่ระลึก เรามีผ้าลายแคนแก่นคูนที่เป็นเอกลักษณ์และมีความสวยงามโดดเด่น
      ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นได้กล่าวยืนยันความพร้อมในทุกมิติในการจัดการแข่งขันขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ 2019 พร้อมได้กล่าวถึงการเพิ่มรางวัลสำหรับคนไทยที่ทำลายสถิติมาราธอนแบ่งประเภทชายและประเภทหญิง จะมีรางวัลพิเศษโดยเพิ่มรางวัลจากเดิมที่เคยให้ในปีที่ผ่านมา 40,000 บาท เป็น 50,000 บาทเพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักวิ่งได้ไปหาประสบการณ์ในรายการโตเกียวมาราธอนอีกด้วย
      จากนั้น นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้แถลงถึงความพร้อมในส่วนต่างๆทั้งด้านการรักษาความปลอดภัย และการจราจร การจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว  ต่อด้วย รศ. เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์สำคัญของการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยใช้กิจกรรมกีฬาและนันทนาการเป็นสื่อกลาง เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยวและสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว  เพื่อปลูกฝังให้เด็ก เยาวชน และประชาชนมีความสนใจในกิจกรรมกีฬาและนันทนาการมากขึ้น และรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  กลุ่มเป้าหมายในการร่วมกิจกรรมการแข่งขัน ได้แก่ เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป  นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ  นักวิ่งทั้งชาวไทย และชาวต่างชาตินอกจากนั้นยังแถลงถึงข้อมูลรายละเอียดของการจัดการแข่งขันในปีนี้
        การจัดการแข่งขัน “ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ 2019” ซึ่งตรงกับวันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2562 นี้ จัดวิ่งครบทั้งหมด 4 ประเภท ได้แก่ ประเภทมาราธอน ระยะทาง 42.195 กิโลเมตร ฮาล์ฟมาราธอน 21.10 กิโลเมตร มินิมาราธอน 11.55 กิโลเมตร และประเภทเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ ระยะทาง 4.5 กิโลเมตร โดยผู้ที่เข้าเส้นชัย อันดับแรกทั้งชายและหญิงในประเภทมาราธอนจะได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ฮาล์ฟมาราธอนรับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  และมินิมาราธอนรับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และรางวัลเงินสด  นับได้ว่าเป็นสนามการแข่งขันที่ได้มาตรฐานระดับโลก โดยเส้นทางการวิ่งได้มาตรฐานจาก องค์กรมาราธอน นานาชาติ หรือ AIMS หน่วยงานที่รับรองมาตรฐานเส้นทางวิ่งมาราธอนระดับสากล   พร้อมนำการนำเทคโนโลยี Radio frequency identification หรือ RFID มาใช้เพื่อติดตามตรวจสอบระยะทางและเวลาของผู้เข้าแข่งขันวิ่งมาราธอนโดยใช้ RFID ที่มีประสิทธิภาพการอ่านค่าได้อย่างต่อเนื่องและแม่นยำ  ซึ่งการจัดการแข่งขันขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ เรามุ่งเพื่อสนับสนุนผลักดันนักวิ่งไทยสู่นักวิ่งมาราธอนระดับอาชีพ ด้วยการยกมาตรฐานขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ  สู่ศูนย์กลางจัดการแข่งขันมาราธอนมาตรฐานสากลแห่งภูมิภาคอาเซียน หรือ ASEAN Marathon Majors และจะยกมาตรฐานสู่ระดับ World Marathon Majors ต่อไป ซึ่งนักกีฬาและผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ https://www.khonkaenmarathon.com
ที่มา/kku

179 total views, 1 views today